Упс! Не вдала спроба:(
Будь ласка, спробуйте ще раз.

Стратегії укладання договорів: ключові принципи та ефективні підходи

Іван Бєдний
Іван Бєдний Юрист
27 травня 2024 12 хвилин читання

Укладання договорів — важлива складова успішного бізнесу та юридичних відносин між контрагентами. Досягнення вигідних умов та мінімізація ризиків потребують відповідної стратегії та професійного підходу.

У сучасному світі бізнесу укладання договорів — це не формальний акт, а важливий етап, що визначає умови співпраці, права та обов'язки сторін, а також захищає від можливих ризиків та конфліктів. Проте багато компаній і підприємців часто стикаються з труднощами. Для досягнення успішних угод потрібне не лише знання правових аспектів, а й стратегічний підхід та уважне планування.

Пропоную розглянути ключові принципи та ефективні підходи щодо укладання договорів, які допоможуть підприємцям досягти успіху у цій складній справі.

Як успішно укласти договір

Вам як контрагенту передусім необхідно провести аналіз можливих ризиків. Це дозволить ідентифікувати потенційні загрози та розробити стратегії їхньої мінімізації. Аналіз договору можна провести за допомогою декількох кроків: раджу розпочати з уважного прочитання всього тексту договору.

Розуміння всіх умов та положень договору є надзвичайно важливим етапом аналізу. Багато проблем виникає через непорозуміння або недбале читання договору перед його укладенням. Хочу дати поради, які допоможуть вам розуміти всі умови договору.

 • По-перше, раджу не пропускати жодного пункту договору. Уважне прочитання кожного пункту дозволить вам зрозуміти всі умови. 
 • По-друге, варто приділити увагу строкам, умовам оплати, відповідальності сторін та іншим особливим умовам, які можуть мати велике значення для вашої співпраці.

Якщо ви не юрист, деякі терміни можуть бути незрозумілими. Варто скористатися юридичним словником або звернутися до фахівця у сфері договірного права, це можна сприймати як третю пораду. Якщо у вас виникають запитання під час аналізу договору, не соромтеся уточнити їх у ваших контрагентів. Розуміння всіх умов та положень договору є важливим кроком для успішної співпраці та уникнення можливих проблем у майбутньому.

Перевірте, хто є сторонами договору

Визначте права та обов'язки сторін. Розгляньте всі умови, зобов'язання та права. У договорах сторонами можуть бути компанії (юридичні особи), фізичні особи-підприємці та фізичні особи. Коли обидва типи сторін входять у договірні відносини, це може приймати різні форми. Між компаніями (юридичними особами) це може бути, наприклад, угода про співпрацю між двома підприємствами для реалізації спільного проєкту або постачання товарів і послуг, злиття, поглинання та багато іншого.

Між компанією та фізичною особою це можуть бути, наприклад, угоди про наймання працівників, про послуги між компанією і фрилансером або професійною фізичною особою, про купівлю-продаж товарів між компанією і приватним покупцем.

Між фізичними особами це можуть бути, наприклад, угоди про оренду між приватними особами, купівлю-продаж, надання послуг. У будь-якому разі важливо чітко ідентифікувати сторони у договорі та визначити їхні права й обов'язки згідно з законодавством та взаємними домовленостями.

Визначте, які з них є обов'язковими для виконання, а які необов’язковими. Визначте можливі ризики, які можуть виникнути у процесі виконання договору. Це можуть бути фінансові, правові або технічні ризики. Зважаючи на різноманітність договорів, ризики можуть бути різними.

Ось деякі з найпоширеніших фінансових, правових та технічних ризиків, які можуть виникнути під час виконання договору:

 • Неплатоспроможність. Можлива тоді, коли сторона не виконає свої фінансові зобов’язання через фінансові труднощі або банкрутство.
 • Зміна валютних курсів. Якщо у договорі зафіксована оплату в іноземній валюті, коливання курсів може вплинути на вартість угоди.
 • Непередбачені витрати. Зростання цін на сировину або матеріали може вплинути на фінансові результати.
 • Неправомірні дії. Одна зі сторін може порушити умови договору або законодавство, що може призвести до правових суперечок або судових справ. Недбало написаний договір або неоднозначні умови можуть призвести до розбіжностей у тлумаченні та спорів між сторонами. Неякісне виконання робіт або надання послуг, виконавець не відповідає очікуванням щодо якості робіт або послуг — це може призвести до несумісності з договором.
 • Технічні помилки або відмови. Можуть спричинити порушення графіка виконання робіт та затримок у проєкті. Кожен договір має свої унікальні ризики, тому важливо провести ретельний аналіз та вжити заходів, щоб їх уникнути або зменшити. Також важливо внести у договір механізми для вирішення можливих проблем та конфліктів, які можуть виникнути в процесі виконання.

Перевірте, чи будуть виконані всі умови договору вчасно та належним чином

Розгляньте можливі сценарії порушення умов. Виявіть недоліки або недоречності у договорі, як-от двозначно сформульовані умови або пропуски.

Здійснення всіх умов договору вчасно та належним чином залежить від кількох чинників:

 • Дотримання сторонами. Здійснення умов договору залежить від дотримання обов'язків сторонами. Якщо обидві сторони дотримуються своїх зобов'язань, шанси на вчасне та належне виконання договору зростають.
 • Ресурси та здібності. Строки та обсяги робіт у договорі повинні бути реалістичними в контексті наявних ресурсів та здібностей сторін. Якщо сторони не мають достатніх ресурсів або здібностей для виконання умов, можуть виникнути затримки або проблеми.
 • Контроль та моніторинг. Ефективний контроль і моніторинг виконання договору допомагають вчасно виявляти будь-які відхилення від умов та приймати відповідні заходи для їх усунення.
 • Система заохочення та відповідальності. Використання системи заохочення та відповідальності може стимулювати сторони до вчасного та належного виконання договору шляхом надання бонусів за вчасне завершення або застосування штрафних санкцій за затримки.
 • Управління ризиками. Ефективне управління ризиками може допомогти зменшити можливість затримок або неповного виконання умов договору шляхом ідентифікації потенційних проблем та прийняття заходів для їх усунення. Враховуючи ці фактори, сторони можуть максимізувати ймовірність вчасного та належного виконання умов договору. Однак необхідно також розглядати можливість непередбачених обставин та приймати відповідні заходи для їх управління в разі їх виникнення.

На основі проведеного аналізу складіть висновки та рекомендації щодо договору. Визначте потенційні зміни або додаткові умови, які можуть покращити договірні відносини. Збережіть всю інформацію, отриману під час аналізу, у вигляді документації для майбутнього використання.

Не слід забувати про баланс інтересів. Умови договору повинні бути справедливими для обох сторін, забезпечуючи баланс інтересів та взаємну вигоду. Забезпечення балансу інтересів у договорі є важливим аспектом, який допомагає забезпечити справедливі та взаємовигідні умови для обох сторін.

Ось деякі способи, якими це може бути досягнуто:

 • Врахування потреб обох сторін. Важливо ретельно визначити та врахувати потреби, цілі та очікування обох сторін у договорі. Це допомагає створити умови, які задовольнять інтереси обох сторін і забезпечать рівний доступ до переваг угоди.
 • Прозорість та відкритість. Всі умови договору повинні бути прозорими та зрозумілими для обох сторін. Це дозволяє уникнути можливих непорозумінь і конфліктів у майбутньому.
 • Справедливий розподіл ризиків. Ризики, пов'язані з виконанням умов договору, повинні бути розподілені між сторонами відповідно до їхніх можливостей та ресурсів. Це може включати встановлення механізмів компенсації в разі непередбачених обставин.
 • Гнучкість та адаптивність. Договір повинен бути достатньо гнучким, щоб враховувати зміни умов або обставин у майбутньому. Це допомагає забезпечити баланс інтересів і забезпечити довгостроковість угоди. Враховуючи ці аспекти, можна забезпечити баланс інтересів у договорі, що дозволить обом сторонам досягти взаємної вигоди та підтримувати партнерські відносини на тривалий термін.
 • Взаємодія з професіоналами. Відіграватиме важливу роль для успішного підписання договору. Для складних або великих угод варто залучати професійних юристів або консультантів з досвідом у відповідній галузі. Це допоможе забезпечити правову відповідність та захист інтересів.

Процес укладання договору повинен бути прозорим та відкритим

Сторони мають чесно обговорювати свої потреби та очікування.

Я раджу робити договір гнучким: договір повинен мати достатню гнучкість для адаптації до змін обставин або потреб сторін у майбутньому, це можна прописати у вигляді додатку до договору або окремим пунктом в основному договорі.

Необхідно вести моніторинг та аудит договору та контрагента. Після укладання договору важливо постійно моніторити його виконання та реагувати на будь-які зміни або проблеми. Регулярний аудит дозволить перевіряти відповідність умов у реальних умовах.

Практичні питання

Що стосується практики укладання договорів, то хочеться зазначити наступне, не завжди укладання угоди означає факт її виконання, на шляху до забезпечення виконання договору контрагентів можуть спіткати різні труднощі. До прикладу можна взяти те, що у постанові третього апеляційного адміністративного суду від 28 листопада 2023 року у справі №340/3267/20.

У цій постанові інспектори Державної податкової служби визнали договір поставки недійсним та таким, що суперечить інтересам держави і суспільства у питаннях ведення господарської діяльності і оподаткування.

Суд встановив, що контрагенти за договором поставки діяли узгоджено, оскільки попередньо вони склали всі первинні бухгалтерсько-облікові документи, які не підтверджують руху товару. Також суд першої інстанції дійшов висновку про неможливість вмістити за один раз (одне перевезення) у вказаний транспортний засіб кількості пачок сигарет, яка зазначена у кожній товарно-транспортній накладній, а отже, товарно-транспортні накладні поза розумним сумнівом не підтверджують перевезення тютюнових виробів, з чим погоджується колегія суддів.

З урахуванням наведених вище обставин в їх сукупності, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про відсутність факту передачі товару від контрагента-1 до контрагента-2 за господарськими операціями з постачання тютюнових виробів. Апеляційним судом наголошено, що відповідачі діяли спільно і узгоджено, розуміючи, що їх дії завідомо суперечать інтересам держави й суспільства.

Таким чином, Третім апеляційним адміністративним судом від  28.11.2023 у справі №340/3267/20 апеляційну скаргу контрагента-1 залишено без задоволення; рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.06.2023 залишено без змін.

Коротко підсумовуючи цей кейс можна дійти висновку, що ніби-то успішне укладання договору не завжди гарантує факт його виконання. Наявність підстав для визнання договору недійсним має встановлюватися судом на момент його укладення, а не в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов'язань.

Варто зазначити, що у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 червня 2020 року в справі № 177/1942/16-ц вказано, що «наявність підстав для визнання договору недійсним має встановлюватися судом на момент його укладення. Тобто, недійсність договору має існувати в момент його укладення, а не в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, що виникли на підставі укладеного договору. Невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, що виникли на підставі оспорюваного договору, не є підставою для його визнання недійсним».

Короткий висновок

Успішне укладання договорів — це ключ до стабільних та взаємовигідних відносин між бізнес-партнерами. Дотримуючись вищезазначених стратегій та підходів, контрагенти можуть забезпечити успішний виконання умов договорів та досягти спільних цілей.

Ідеальний договір — це той, який відповідає потребам та інтересам усіх сторін, а також враховує всі можливі ризики та сценарії.
Якщо ви хочете поділитися з читачами SPEKA власним досвідом, розповісти свою історію чи опублікувати колонку на важливу для вас тему, долучайтеся. Відтепер ви можете зареєструватися на сайті SPEKA і самостійно опублікувати свій пост.
0
Прокоментувати
Інші матеріали

Розвиток блогу та зважена рекламна стратегія: як компенсувати вплив сезонності на трафік

Наталія Раскопа 14 годин тому

Як створити YouTube-оголошення з високою конверсією у 2024 році?

В'ячеслав Юренко 21 червня 2024 19:00

Взаємодія між ключовими стейкхолдерами — запорука ефективної боротьби з піратством та контрафактом

Владислав Миронович 21 червня 2024 18:00

Як просувати бренд за допомогою текстового контенту

Оксана Павлюк 21 червня 2024 15:00

DevOps-курси за донати війську: як працює ініціатива «Навчання за донат»

Аліна Баля 21 червня 2024 12:00