Упс! Не вдала спроба:(
Будь ласка, спробуйте ще раз.

Agritech в Україні: юридичні виклики та інвестиційний вимір

Софія Драч
Софія Драч Юристка практики Технологій та інвестицій в Juscutum
1 березня 2024 10 хвилин читання

Agritech, або сільськогосподарські технології — це галузь, яка використовує сучасні технології для покращення ефективності у сільському господарстві. Прикладом може бути використання дронів, точного землеробства, штучного інтелекту, промислового інтернету речей (IoT) та інших технологій для покращення моніторингу, управління та ефективності використання ресурсів.

У цій статті ми розглянемо тенденції Agritech у світі та Україні, інвестиційний потенціал сектору, а також види інвестиційних договорів та правові питання, на які слід звернути увагу інвесторам і розробникам технологій у сфері Agritech.

Тенденції Agritech в Україні

Україна визнає важливість AgriTech і розглядає його як одну з пріоритетних галузей інновацій в рамках Глобальної інноваційної візії України 2030.

Основними українськими AgriTech трендами в наступні роки можуть стати: автопілоти для розмінування земель, інформаційні системи автоматизації управління, дрони, метеорологічні та інші датчики.

Україна, яка є однією з найбільших країн в Європі за площею сільськогосподарських угідь, може стати однієї із найбільш конкурентоспроможних країн світу у сфері Agritech. Економічна ефективність Agritech-сектору у 2023 році додала 3% до ВВП (до 11,7% агросектору у 2022). 

Agritech потребує масштабування в Україні, а масштабування потребує залучення значних інвестицій. Тож, можемо виокремити наступні типи інвестування: 

 • 1
  Прямі інвестиції: інвестори можуть вкладати кошти безпосередньо в агротехнологічні компанії.
 • 2
  Венчурні інвестиції: інвестиції в стартапи та компанії, що розвивають та розробляють технології для цього сектора, шляхом придбання акцій. 
 • 3
  Державні фонди та підтримка. Наприклад, Український фонд стартапів (Фонд Розвитку Інновацій) – державний фонд, який не вимагає частки в бізнесі, та може профінансувати акселераційну програму, надати грант чи залучити кошти на ранніх етапах розвитку проєкту. Фонд забезпечує всі сфери розвитку інновацій, а AgriTech-стартапи наразі серед лідерів за кількістю отриманих грантів. Серед них такі успішні гравці ринку, як KRAY, Sens bio, Efarm pro, Harverstrack, Meteocontrol AI тощо.
 • 4
  Приватні фонди, платформи та екосистеми у сфері агробізнесу.

Щодо останнього, то в Україні дуже багато подібних структур, через які можна залучити кошти, до прикладу:

 • AgTech Ukraine – вже проінвестував понад 1 мільйон доларів для просування AgriTech в Україні та сприяння міжнародній співпраці. 
 • Агропорт – одна із найбільших аграрних бізнес-екосистем у Східній Європі. 
 • TechUkraine – платформа, що об’єднує та стимулює співпрацю між лідерами екосистем, урядовцями, діловими партнерами та донорами.
 • Techosystem – обʼєднання учасників технологічної екосистеми України з фокусом на продуктові компанії, що об’єднує всіх гравців ринку.

Отже, українські агростартапи мають можливість залучити інвестиції та отримати підтримку у різних формах інвестування, а також отримати гранти з державного або приватного фонду через різноманітні акселерати, інкубатори та екосистеми. У контексті інвестування слід також врахувати механізми залучення коштів у бізнес.

Приклади інвестиційних угод

Слід зауважити – єдиної форми інвестиційної угоди немає. Інвестиційні угоди можуть приймати різні форми залежно від умов та обставин. Нижче наведено приклад різних видів інвестиційних угод та ключових моментів, які варті уваги інвесторів.

Договір купівлі-продажу корпоративних прав

 • Передбачає купівлю інвестором частки у статутному капіталі або додатковий вклад у статутний капітал.
 • Для цілей інвестування, договір має містити умови внесення коштів у компанію та їхнє спрямування. Внесені кошти мають використовуватися для розвитку (cash-in), а не для виплати інвесторам (cash-out).
 • Підходить у випадку інвестування у вже діючий бізнес. 

Договір про спільну діяльність

 • Оформлює відносини без реєстрації юридичної особи, тобто узгодження умов співпраці партнерів щодо майбутньої компанії.
 • Доречний для залучення інвестицій на окремі проєкти. 
 • Розподіл ролі та участі партнерів у діяльності бізнесу важлива: один партнер може закрити питання розробки технології, а інший – інвестувати кошти для просування бізнесу.
 • Слід приділити увагу питанням розподілу прибутку між партнерами, роль кожного партнера у розвитку бізнесу, обов'язки партнерів, умови внесків, порядок повернення внесків у разі припинення договору; інтелектуальної власність на об’єкти ІВ та конфіденційності тощо.

Договір конвертованої позики

 • Надає інвесторам право вибору форми повернення коштів чи отримання частки в капіталі компанії.
 • У договорі важливо приділити увагу таким положенням: умови конвертації позики; сума позики; розмір часток учасників після конвертації та умови їх передачі; строк настання альтернативного зобов’язання; відповідальність тощо.
 • Перевагою договору є можливість встановлення гнучких умов і захисту для інвестора.

Договір позики

 • Проста форма інвестування, ідеальна для стартапів ФОП, яка передбачає повернення коштів зі встановленими відсотками.
 • Гарантує повернення коштів інвестору навіть якщо проєкт не був успішним.
 • Але не надає інвесторові можливості нарощування прибутку в разі успіху бізнесу.

Договір опціону

 • Надає інвесторові право купити або продати частку за фіксованою ціною у майбутньому.
 • Закріплює гарантії щодо придбання частки за заздалегідь визначеною ціною у разі успіху бізнесу. Якщо бізнес розвинеться – вартість частки у статутному капіталі зросте, а інвестор зможе придбати її за заздалегідь визначеною ціною.

Отже, інвесторам слід ретельно зважати на ключові питання при укладанні інвестиційних договорів, виходячи із мети інвестування та особливостей кожного із видів договорів.

Інвестиційні спроможності Agritech в Україні

Україна має великий інвестиційний потенціал у галузі AgriTech, оскільки сільське господарство в країні є однією з основних галузей економіки через наявність таких факторів:

 • Велика сільськогосподарська площа: Україна має одні з найбільших сільськогосподарських площ у Європі.
 • Потужний аграрний сектор: агросектор в Україні є однією з провідних галузей економіки, забезпечуючи значний внесок до ВВП.
 • Необхідність модернізації: українські агропідприємства потребують впровадження новітніх технологій для підвищення ефективності та конкурентоспроможності.
 • Підтримка влади: Глобальна інноваційна візія України 2030 представила пріоритетні галузі інновацій, серед яких одним із ключових є AgriTech. Крім того, Український фонд стартапів фінансує велику кількість AgriTech стартапів.
 • Нові можливості: з війною в України виникає потреба розвитку нових технологій в секторі AgriTech. Однією із найперспективніших сфер інвестування є розробка технологій для розмінування земель.

Таким чином, інвестори можуть розглядати український AgriTech як перспективний сектор, особливо в умовах постійного розвитку технологій та підвищення світового попиту на продукти сільського господарства. Для спрощення співпраці розробників з інвесторами існує низка платформ, екосистем та фондів, що довели свою ефективність в Україні та світі.

За оцінками одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs, протягом наступних п’яти років передбачається зростання глобального ринку аграрних технологій до 240 млрд доларів. 

Створення глобальних платформ і екосистем допомагає об’єднати усіх гравців агро-ринку. Яскравим прикладом такої міжнародної платформи є Норвезько-українська торговельна палата (NUCC), яка стимулює співпрацю та обмін досвідом в сфері AgriTech. Платформа надає інвесторам інформацію про двосторонню торгівлю. 

Приклад створення таких спільних платформ свідчить про готовність інвестувати в український AgriTech. Зацікавленість іноземних інвесторів в AgriTech, як мінімум, може бути в тому, що Україна є потужним аграрним і технологічним партнером та може стати випробувальним майданчиком для нових технологій для розмінування сільськогосподарських ґрунтів в Україні та роботи на замінованих полях.

Важливі правові питання у сфері Agritech 

 • Питання №1: безпека даних 

Щоб не поставити під загрозу політику конфіденційності компанії, слід приділити увагу спеціальним положенням щодо захисту персональних даних в угоді з постачальниками/розробниками AgriTech. Наприклад, такі питання можуть виникнути, якщо безпілотники з дистанційним керуванням або трактори, мають можливість відстежувати дані своїх користувачів, їх продуктивність та ідентифікувати їх.

 • Питання №2: інтелектуальна власність 

При укладенні угод між постачальниками та користувачами AgriTech слід зважати на такі питання: хто володіє даними? Як їх можна захистити з точки зору інтелектуальної власності? Чи захищатиме конкретний інструмент штучного інтелекту (ШІ) права власності на дані, авторські права тощо?

 • Питання №3: регулювання 

Наразі ані в Україні, ані в ЄС не існує нормативно-правових актів у сфері AgriTech. Проте комбінація положень, що належать до різних галузей законодавства – від здоров’я та безпеки до цивільного права, від ІТ до конфіденційності, від інтелектуальної власності до публічного права – може використовуватися як посилання для регулювання конкретних питань у цій сфері. 

Отже, правові аспекти у сфері AgriTech визначаються, зокрема, зазначеними ключовими питаннями. Урахування цих аспектів та виважене укладення договорів є необхідною передумовою для успішного розвитку сфери AgriTech, враховуючи виклики та можливості, що вона надає.

Якщо ви хочете поділитися з читачами SPEKA власним досвідом, розповісти свою історію чи опублікувати колонку на важливу для вас тему, долучайтеся. Відтепер ви можете зареєструватися на сайті SPEKA і самостійно опублікувати свій пост.
50 UAH 150 UAH 500 UAH 1000 UAH 3000 UAH 5000 UAH
0
Прокоментувати
Інші матеріали

Як відрізнити роботу ШІ від людської неозброєним оком та як регулюється питання авторства

Владислав Миронович 12 хвилин тому

Від інформаційної гігієни до квантових атак: що вивчає кібербезпека

Команда НАУ 12 квітня 2024 16:00

Як просувати відео на YouTube через рекламу: повний практичний посібник

Ігор Івіцький 12 квітня 2024 15:00

Вісім кроків до автоматизації відправлень з «Новою поштою»: як заощадити час та гроші

Vitaliy Gordeev 12 квітня 2024 13:30

Чому Ethereum Foundation під слідством: деталі розслідування

Павло Осадчук 11 квітня 2024 15:30