Упс! Не вдала спроба:(
Будь ласка, спробуйте ще раз.

Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам

В'ячеслав Златін
В'ячеслав Златін Юрист Juscutum
16 травня 2023 11 хвилин читання

Комісія з цінних паперів і бірж США (надалі SEC або Комісія) — незалежна агенція федерального уряду та головний регулятор фінансового ринку США. Вона регулює індустрію цінних паперів, а також наглядає за учасниками ринку (біржами, брокерами, емітентами та інвесторами).

Її юрисдикція охоплює 24 національні біржі цінних паперів, 99 альтернативні торгові системи, 10 зареєстрованих кредитних рейтингових агенцій, 7 зареєстрованих клірингових агенцій, 5 саморегульованих організацій, 29 тис. емітентів, 15 тис. зареєстрованих інвестиційних радників та 16 тис. інвестиційних компаній. SEC має дуже широку місію захисту інвесторів та ринків і робить це насамперед за допомогою регулювання та примусу. Розповім про її роботу докладніше.

SEC та криптовалюта 

Незалежно від того, наскільки великими й частими є заголовки, криптоіндустрія — це порівняно невелика частина ринку, яку контролює і регулює SEC. 

Голова Комісії, Гері Генслер, вважає, що криптовалютні компанії граються із SEC, всебічно та відкрито ігноруючи актуальну практику регулювання індустрії. Він у своїх публічних виступах наголошує, що переважна більшість токенів, ймовірно, підпадає під законодавство про цінні папери, що, як правило, вимагає реєстрації в SEC. 

Так, з 2017 року Комісія ініціювала понад 80 правозастосовних дій щодо криптовалютних проєктів, що призвело до відшкодування збитків на загальну суму понад $2 млрд. Прикладами, на які були поширені або щодо яких можуть бути ініційовані правозастосовні дії, є: 

 • пропозиції криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Thor Technologies, Inc. and David Chin, No. 3:22-cv-0904); 
 • біржі криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Bitqyck, Inc., Bruce E. Bise, and Samuel J. Mendez, No. 3:19-cv-2059-N); 
 • кредитування та стейкінг криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Paymard Ventures, Inc (Kraken); and Payward Trading, Ltd. (Kraken), No. 23-cv-588); 
 • платформи децентралізованого фінансування — (Securities and Exchange Commission v. Blockchain Credit Partners d/b/a DeFi Money Market, No. 3–20453); 
 • маркетплейси NFT — (лише потенційно, оскільки SEC ще не ініціювала правозастосовних дій щодо операторів платформ NFT). 

Згідно зі звітом Cornerstone Research від 18 січня 2023 року « … SEC і далі вважає правозастосування, пов’язане з криптовалютами, своїм головним пріоритетом…», розпочавши 30 справ проти учасників ринку цифрових активів у 2022 році.

З іншої сторони, багато представників галузі віртуальних активів, включно з великими учасників ринку та іншими регуляторними органами США, неодноразово критикували та критикують SEC за брак чітких вказівок щодо класифікації віртуальних валют, діяльності з віртуальними активами та пов’язаної блокчейн-інфраструктури. 

Так, відсутність чітких правил регулювання є неправдивим наративом, яким часто маніпулюють все ж ці учасники ринку.  

Проблема є не в тому, що дотримання закону і, наприклад, реєстрація в Комісії є неможливою. Це цілком можливо, але дотримання законодавства вимагатиме від криптовалютних компаній дотримання правил захисту клієнтів та інвесторів, фінансової стабільності та завадить хижацькій бізнес-моделі, що максимізує прибуток. 

Законодавство про цінні папери 

Законодавство про цінні папери досить рідко має нормативний характер, але, як і інші закони США, воно ґрунтується на принципах. Саме тому визначення поняття «цінний папір» як у Законі про цінні папери 1933 року, так і в Законі про фондові біржі 1934 року включає не лише традиційні цінні папери, такі як акції та облігації, а й більш загальний термін — інвестиційний контракт. 

Всебічне визначення інвестиційного контракту було закріплене в часто цитованій справі Верховного Суду США SEC v. Howey від 1946 року, де суд постановив, що продаж ділянок цитрусового гаю разом з контрактом на вирощування та збут фруктів є інвестиційним контрактом. 

Верховний Суд США та подальша судова практика встановили, що інвестиційний контракт існує тоді, коли відбувається інвестування грошей у спільне підприємство з обґрунтованим очікуванням прибутку, який буде отримано від зусиль інших осіб. 

Такий підхід застосовується до будь-якого контракту, схеми або транзакції, незалежно від того, чи має вона ознаки типових цінних паперів. 

Вимоги SEC 

SEC очікує, що ті, хто здійснює емісію, а також платформи, які торгують або обмінюють віртуальні активи, будуть дотримуватися положень законодавства про цінні папери щодо реєстрації, розкриття інформації та боротьби з шахрайством. 

Згідно з федеральним законодавством про цінні папери, особа не може здійснювати публічну пропозицію або продавати цінні папери без реєстрації в SEC або у випадку, якщо така особа не звільнена від обов’язку реєстрації. Аналогічно федеральний закон вимагає, щоб брокери, дилери та біржі реєструвалися в Комісії. 

Пропозиція цінних паперів 

Компанії, що пропонують токени (цінні папери) — зобов’язані подати реєстраційну заяву до SEC, як правило, за формою S-1. 

Реєстрація складається з 2 частин: 

 • Частина I — це проспект емісії, тобто юридичний документ про пропозицію або «продаж», який мусить надаватися кожному, хто купує цінні папери. У проспекті емісії має бути чітко зазначена діяльність компанії, її фінансовий стан, результати діяльності, чинники ризику та загальний менеджмент. 
 • Частина II — містить додаткову інформацію та додатки, які компанія не зобов’язана надавати інвесторам, але зобов’язана подати до SEC. 

Пропозицію цінних паперів також можна здійснювати, покладаючись на звільнення від реєстрації відповідно до Положення D, Положення A та Положення S Закону про цінні папери 

 • Положення D — це звільнення від реєстрації, яке надає змогу компаніям залучати необмежену суму капіталу від акредитованих інвесторів. Положення D складається з: 

  - правила 506(b), в якому зазначено, що пропозиції можуть поширюватися лише серед акредитованих інвесторів, з якими емітент має попередні істотні відносини; 

  - правила 506(c), яке передбачає, що інформація про пропозиції може надаватися та рекламуватися будь-кому, але всі інвестори мають підтвердити свій статус акредитованого інвестора, надавши відповідну документацію. 
 • Положення А — це звільнення від реєстрації, що дає змогу емітентам пропонувати та продавати свої цінні папери без необхідності реєструвати пропозицію в Комісії. Компанії, які користуються звільненням за Положенням А, можуть пропонувати та продавати свої цінні папери за двома різними рівнями: 

  - до $20 млн за рівнем 1;

  - до $75 млн за рівнем 2.
 • Положення S передбачає виняток з реєстраційних вимог для пропозицій, зроблених за межами США як американськими, так й іноземними емітентами особам, які не є резидентами США. 

Брокери та дилери 

Криптотрейдингові платформи зобов’язані, відповідно до розділу 15 Закону про біржі цінних паперів від 1934 року, зареєструватися як брокер та/або дилер в SEC перед тим, як продавати токени (цінні папери). 

Брокер же визначається як особа, яка займається купівлею та продажем цінних паперів — акцій, облігацій, взаємних фондів, біржових фондів та деяких інших інвестиційних продуктів від імені свого клієнта (брокера), а дилер відрізняється від брокера тим, що він займається купівлею та продажем цінних паперів на власному рахунку через брокера або в інший спосіб. 

Вимоги до реєстрації брокера та дилера включають: 

 • 1
  Подання форми BD до SEC та отримання дозволу на реєстрацію. 
 • 2
  Становлення учасником саморегулівної організації (наприклад, FINRA).
 • 3
  Становлення учасником Корпорації захисту інвесторів у цінні папери. 
 • 4
  Забезпечення відповідності всіх «пов’язаних осіб» (під якими розуміється будь-який партнер, посадова особа, директор, керівник філії або співробітник брокера та дилера, будь-яка особа, що виконує аналогічні функції, або будь-яка особа, яка контролює брокера та дилера, контролюється ним або перебуває під спільним контролем) усім кваліфікаційним вимогам. 

Після успішної реєстрації компанія повинна забезпечити постійне дотримання правил та вимог SEC. Брокери та дилери також мають контролювати та регулювати різні періоди обмежень, що застосовуються до цінних паперів, які пропонуються та продаються, а також впроваджувати внутрішні програми навчання, торгові обмеження та політику дотримання ключових вимог з метою контролю суттєвої непублічної інформації та запобігання інсайдерській торгівлі. 

Біржі — звичайні та криптовалютні

Відповідно до Закону про біржі цінних паперів від 1934 року, біржа — це будь-яка організація, яка створює, підтримує або надає ринкове місце для зведення покупців і продавців цінних паперів. 

Багато криптоплатформ називають себе біржами, що може створити хибне враження, що вони регулюються або відповідають регуляторним стандартам національних бірж цінних паперів США. 

Відповідно, якщо централізована або децентралізована платформа пропонує торгівлю цифровими активами, які є цінними паперами, і працює як біржа — згідно з визначенням федерального законодавства про цінні папери — тоді платформа має бути зареєстрована в Комісії або підлягати звільненню від реєстрації згідно з Положенням ATS: 

 • заявник на реєстрацію біржі мусить подати Форму 1, яка включає детальну інформацію про організацію, управління, діяльність, правила та відповідність мінімальним фінансовим стандартам щодо діяльності, ліквідності та чистого капіталу компанії, серед інших обов’язкових вимог; 
 • згідно з Положенням ATS, за умови дотримання певних правил та обмежень, суб’єкт господарювання, зареєстрований як брокер/дилер, може бути звільнений від реєстрації як біржа, якщо такий суб’єкт подає Форму ATS, включаючи серед інших вимог, звіт про діяльність, записи та інформацію, що стосуються торговельної системи суб’єкта господарювання, а також щоквартальні звіти до Відділу торгівлі та ринків. 

Досить часто платформи для торгівлі криптовалютою пропонують комбінацію послуг, поєднуючи діяльність брокера, дилера та біржі. 

Поєднання таких сфер діяльності створює конфлікт інтересів та безмежні ризики для інвесторів. Комісія ж встановлює правила, спрямовані на їх мінімізацію, у деяких випадках за допомогою розподілу функцій між юридично відокремленими й не пов’язаними один з одним суб’єктами. 

Висновки 

Якщо проєкт називає себе криптоплатформою або DeFi-платформою — це не привід ігнорувати законодавство про цінні папери. 

Для організації ICO або створення криптопроєкту в США ви повинні дотримуватися правил, затверджених SEC, якщо, звісно, не бажаєте мати величезних штрафів та затяжних судових процесів. 

Тому надзвичайно важливо уважно стежити за змінами у законодавстві та співпрацювати з юристами, щоб відповідати чинному законодавству про цінні папери у США. 

Якщо ви хочете поділитися з читачами SPEKA власним досвідом, розповісти свою історію чи опублікувати колонку на важливу для вас тему, долучайтеся. Відтепер ви можете зареєструватися на сайті SPEKA і самостійно опублікувати свій пост.
0
Прокоментувати
Інші матеріали

Від інформаційної гігієни до квантових атак: що вивчає кібербезпека

Команда НАУ 8 годин тому

Як просувати відео на YouTube через рекламу: повний практичний посібник

Ігор Івіцький 9 годин тому

Вісім кроків до автоматизації відправлень з «Новою поштою»: як заощадити час та гроші

Vitaliy Gordeev 10 годин тому

Чому Ethereum Foundation під слідством: деталі розслідування

Павло Осадчук 11 квітня 2024 15:30

Чому алгоритм Google бореться з ШІ-контентом та як йому сподобатись

Ігор Воловий 11 квітня 2024 13:30